همه چیز دمورد شیردوش و معرفی بهترین شیردوش ها به مادران

شیردوش چیست؟ شیردوش ها از چند بخش تشکیل میشوند. ۱-پوشش سینه:یک قسمت مخروطی شکل که ابتدا نوک سینه و قسمت های رنگی اطراف آن را پوشش م...

ادامه مطلب